Previous Image
Next Image

info heading

info content

ภาษาเซียน

พิมพ์นิยม : หมายถึง เป็นการกล่าวยกย่องพิมพ์ของพระเครื่อง ที่เซียนพระให้การยอมรับว่าเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากกว่าพิมพ์อื่นๆ ในจำนวนต่างๆ ของแม่พิมพ์ที่ใช้พิมพ์พระชุดนั้นๆ

พระเหรียญยอดนิยม

เหรียญหลวงพ่อกลั่น

เหรียญหลวงพ่อกลั่น

เหรียญหลวงพ่อกลั่น

เหรียญหลวงพ่อกลั่น

เหรียญหลวงปู่เอี่ยม

เหรียญหลวงปู่เอี่ยม

เหรียญหลวงปู่เอี่ยม

เหรียญหลวงปู่เอี่ยม

เหรียญหลวงปู่ศุข

เหรียญหลวงปู่ศุข

เหรียญหลวงพ่อคง

เหรียญหลวงพ่อคง

เหรียญหลวงปู่ขาว

เหรียญหลวงปู่ขาว

เหรียญหลวงพ่ออี๋

เหรียญหลวงพ่ออี๋

เหรียญหลวงพ่อดิ่ง

เหรียญหลวงพ่อดิ่ง

เหรียญหลวงพ่อเดิม

เหรียญหลวงพ่อเดิม

เหรียญหลวงพ่อเดิม

เหรียญหลวงพ่อเดิม

เหรียญหลวงพ่อคง

เหรียญหลวงพ่อคง

Continue reading

พระยอดขุนพลยอดนิยม

พระร่วงยืนหลังรางปืน กรุสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระร่วงยืนหลังรางปืน

พระร่วงทรงเกราะ เนื้อชินเขียว จังหวัดสุโขทัย

พระร่วงทรงเกราะ

พระร่วงนั่งหลังลิ่ม เนื้อชินเงิน กรุวัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย

พระร่วงนั่งหลังลิ่ม

พระท่ามะปราง เนื้อชินเงิน จังหวัดสุโขทัย

พระท่ามะปราง

พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์ใหญ่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธชินราชฯ

พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์กลาง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธชินราชฯ

พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์เล็ก กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธชินราชฯ

พระลีลาอัฏฐารส เนื้อชินเขียว กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

พระลีลาอัฏฐารส

พระลีลา เนื้อชินเงิน กรุวังหิน จังหวัดพิษณุโลก

พระลีลา

พระซุ้มเส้นคู่ เนื้อชินเงิน กรุโรงทอ จังหวัดพิษณุโลก

พระซุ้มเส้นคู่

พระพุทธชินสีห์ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธชินสีห์

พระศาสดา กรุเขาพนมเพลิง จังหวัดสุโขทัย

พระศาสดา

Continue reading

พระเบญจภาคียอดนิยม

พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆังฯ

พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม พิมพ์ทรงเจดีย์

พระสมเด็จวัดระฆังฯ

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม

พระสมเด็จวัดระฆังฯ

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม

พระสมเด็จวัดระฆังฯ

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธ์ิ

พระสมเด็จวัดระฆังฯ

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

สมเด็จบางขุนพรหม

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์

สมเด็จบางขุนพรหม

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย

สมเด็จบางขุนพรหม

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

สมเด็จบางขุนพรหม

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ

สมเด็จบางขุนพรหม

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เกศบัวตูม

สมเด็จบางขุนพรหม

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่

สมเด็จบางขุนพรหม

Continue reading

พระท่ากระดาน

พระท่ากระดาน

พระท่ากระดาน

พระท่ากระดานนั้นเป็นที่ไขว่หาของนักเลงพระเป็นอันมาก เพราะได้ชื่อว่าเป็นยอดขุนศึกแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง เป็นพระดีเด่นของ จังหวัดกาญจนบุรี และหนักไปในทางคงกระพันและมหาอุด อันมีประสบการณ์มามากมายจนเป็นที่รู้กันทั่วประเทศไทย แต่เนื่องจากพระแท้มีน้อย แต่ของปลอมมีมาก ฉะนั้นหากจะไขว่คว้าหาเอาไว้ป้องกันตัว ได้โปรดพิจารณาให้ถ่องแท้เพราะราคาค่านิยมพระแท้เป็นเรือนแสน

ใครสร้างพระท่ากระดาน
จากหลักฐานในลานเงินลานทองของการค้นพบพระเครื่องกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี และพระเครื่องกรุวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงการสร้างมงคลวัตถุของพระฤาษีชุดเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ พระฤาษีเหล่านี้ได้จาริกไปทั่วแคว้นอู่ทองและสุโขทัย เจริญสมถกัมมัฎฐาน รวมทั้งกฤตยาคมต่างๆ อาศัยป่าถ้ำเป็นที่พำนัก เมื่อพระราชาแคว้นใดจะสร้างพระเครื่องถวายไว้ในพระศาสนาก็จะอาราธนาพระฤาษีเหล่านี้มาจากป่า เพื่อประกอบกรรมวิธีดังกล่าว ทำนองเดียวกันกับการสร้างพระเครื่องในทุกวันนี้ คือมีการนิมนต์พระเกจิอาจารย์จากสำนักต่างๆ เข้ามาร่วมพิธีสร้างและปลุกเสก

คำของคนกาญจนบุรีรุ่นเก่าที่เรียกพระท่ากระดานว่าพระเกศบิดตาแดง นั้นมีความหมายลึกซึ้งมากบ่งถึงเอกลักษณ์สำคัญของพระเครื่องชนิดนี้โดยตรง ชี้เบาะแสให้พิจารณาถึงตัวพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างด้วยคำว่า เกศบิด ตรงกับลักษณะพระเกศของพระที่มีลักษณะยาวและบิดม้วน พระพักตร์ลักษณะเป็นหน้าพระฤาษีอย่างเห็นได้ชัดอีกทั้งการก้มง้ำของพระพักตร์แฝงไว้ด้วยความเข้มขลังของอำนาจสมาบัติ แววพระพักตร์ฉายพลังอันลึกลับออกมาดุจดังได้รับการถ่ายทอดพลังแห่งพฤติภาพอันแท้จริงของพระฤาษีผู้สร้าง Continue reading

หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท

หลวงปู่ศุข

หลวงปู่ศุข

อาจารย์ของท่าน หลวงปู่ศุข : หลวงพ่อทับ วัดอนงคาราม (ต่อวิชาศึกษาการสร้างพระเนื้อเมฆสิทธิ์) หลวงพ่อเชย จันทสิริ วัดโพธิ์ทองล่าง และหลวงพ่ออุปัชฌาย์กลิ่น

ลูกศิษย์ของท่าน : กรมหลวงชุมพร, หลวงปู่สุภา, หลวงพ่อโม ธมมรกขิโต, หลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม, หลวงพ่อเฉงวัดบางพัง, หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่าน, หลวงพ่อณรงค์ วัดมงคลวราราม, หลวงพ่อพุฒ วัดอินทรี, หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา, หลวงพ่อทบ วัดชนแดน, หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง และอื่นๆ อีกหลายเกจิ
ชาตะ : วันจันทร์ เดือน 4 ปีวอก พ.ศ. 2390

มรณะ : เดือนยี่ แรม 1 ค่ำ ปีกุน ตรงกับวันที่ 21 มกราคม 2466

วิชาที่ท่านถนัด : ไสยเวชและพุทธาคมแบบครอบจักรวาล แสดงฤทธิ์ได้หลากหลาย

เกร็ดประวัติเรื่องเล่าของท่าน :
จากหนังสือ “พระกฐินพระราชทานสมาคมศิษย์อนงคาราม ปี 2519” เรื่องพระใบมาขาม ท่านผู่เขียนเป็นอดีตพระมหา มีหน้าที่ไปอุปัฏฐากหลวงปู่ศุข ขณะที่อาราธนาท่านมาปลุกเษกพระชัยวัฒน์ และพระปกใบมะขาม (พ.ศ. 2459) ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า เมื่อข้าพเจ้าไปอุปัฏฐากหลวงพ่อแล้ว มีชาวบ้านชาววัดมาขอให้หลวงพ่อลงกระหม่อมบ้าง ลงตระกุดพิสมรบ้าง โดยยื่นแผ่นเงิน ทอง นาก ให้ลงคาถา บางคนขอการค้่ขาย หลวงพ่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ลง ข้าพเจ้าถามว่า การค้่ขายจะให้ลงว่ากระไร ท่านบอกว่า “นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู” ข้าพเจ้าจึงบอกว่า “หลวงพ่อครับ ผมไม่มีของขลัง ลงไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร” หลวงพ่อบอกว่า “มันอยู่ที่ผมเสกเป่านะคุณมหา” ข้อนี้ยืนยันว่าเป็นความจริง เพราะระหว่างนั้นข้าพเจ้าให้หลวงพ่อลงกระหม่อม และท่านเสกเป่าไปที่ศรีษะตั้งหลายครั้ง เมื่อท่านเป่าที่กระหม่อทีไร ข้าพเจ้าขนลุกชันทั่วทั้งตัวทุกครั้งที่ท่านเป่า ข้อนี้เป็นมหัศจรรย์ จริงๆ ข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นแต่ข้าพเจ้าคนเดียว ไปสอบถามภิกษุอุปัฏฐากรูปอื่นๆ ก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกัน ข้อนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่า “ท่านสำเร็จสมถะภาวนาแน่ๆ” Continue reading

สุดยอดเครื่องรางของขลัง

 

ตะกรุดโสฬสมงคล

ตะกรุดโสฬสมงคล

ปลัดขิกหลวงพ่อเหลือ

ปลัดขิกหลวงพ่อเหลือ

เขี้ยวเสือหลวงพ่อปาน

เขี้ยวเสือหลวงพ่อปาน

หนุมานหลวงพ่อสุ่น

หนุมานหลวงพ่อสุ่น

วัวปั้นหุ่นหลวงพ่อน้อย

วัวปั้นหุ่นหลวงพ่อน้อย

เบี้ยแก้หลวงปู่่รอด

เบี้ยแก้หลวงปู่่รอด

 

1. ตะกรุดโสฬสมงคล

จัดให้เป็นจักรพรรดิ์แห่งตะกรุด โดยยันต์ที่หลวงปู่ท่านใช้ลงจารนั้น นอกจากจะมียันต์มหาโสฬสมงคลแล้ว ส่วนมากอีกด้านจะลงยันต์ไตรสรณคมน์ หรือลงยันต์ตรีนิสิงเหเอาไว้ด้วย เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากภูตผี ปีศาจ หรือกันการถูกกระทำจากเวทย์อาคมคุณไสย ดังนั้นตะกรุดของท่านจึงมีทั้งมหาอุตม์ แคล้วคลาด คงกระพัน รวมทั้งยังมีเสน่ห์เมตตามหานิยม อันเกิดขึ้นจากพุทธคุณของผงคลุกรัก ที่ใช้โรยหรือพอกเชือกพันตะกรุดอยู่ ดังนั้นจึงเป็นศิริมงคลอย่างยิ่ง แก่ผู้มีตะกรุดของท่านไว้บูชา

2. ปลัดขิกหลวงพ่อเหลือ

อานุภาพของปลัดขิกหลวงพ่อเหลือ คือ ดีด้านคงกระพันและเมตตาโชคลาภเป็นยิ่งนัก แต่เป็นโชคลาภที่ได้มาจากการไม่ต้องร้องขอแต่ประการใด เป็นโชคลาภแบบอยู่เฉยๆ นิ่งๆ เดี๋ยวมาเองเดี๋ยวดีเองคนรุ่นเก่าบอกว่า หากใส่ปลัดขิกหลวงพ่อเหลือเพื่อจีบสาวให้เอามาไว้ที่เอวทางซ้าย หากจะเข้าหาเจ้านายให้เอามาไว้ที่เอวข้างขวา หากเกิดเหตุคับขันให้หันเอาไว้ข้างหน้า หากจะถอยให้เอาไว้ด้านหลัง เวลาจะใช้ในการใดเมื่อหันไปถูกตำแหน่งที่ต้องการ แล้วให้กลั้นหายใจว่าคาถา กำกับคือบทหัวใจโจร กัณหะ เนหะ แล้วทุกอย่างจะเป็นไปสมปรารถนาทุกประการ Continue reading

พระเครื่องเบญจภาคี

 

พระซุ้มกอ

พระซุ้มกอ

พระนางพญา

พระนางพญา

พระสมเด็จ

พระสมเด็จ

พระรอด

พระรอด

พระผงสุพรรณ

พระผงสุพรรณ

 

พระเครื่องเบญจภาคี
พระเครื่องประเภทมหานิยมที่พุทธศาสนิกชนไทย เคารพสูงสุดและมักนำติดตัวไปในที่ต่างๆ เพื่อให้คุ้มกัน และคุ้มครองตน 5 ชนิด คือ
1. พระสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) หรือ พระสมเด็จฯ
2. พระนางพญา
3. พระรอด
4. พระกำแพงทุ่งเศรษฐี หรือ พระซุ้มกอ
5. พระผงสุพรรณ Continue reading

หลวงพ่อกลั่น ธมฺมโชติ

หลวงพ่อกลั่น ธมฺมโชติ

หลวงพ่อกลั่น ธมฺมโชติ

ประวัติ หลวงพ่อกลั่น ธมฺมโชติ วัดพระญาติการาม ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระเดชพระคุณเจ้า หลวงพ่อกลั่นธมฺมโชติ ผู้เป็นพระอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองไทย ในบรรดาพระอาจารย์เจ้าของเหรียญเป็น คือ เป็นพระอาจารย์ที่ปลุกเสกเหรียญรูปเหมือนของท่านด้วยตัวของท่านเอง เหรียญของท่านที่เป็นพิมพ์นิยมนั้นราคาแพงอันดับหนึ่งในเมืองไทยก็แล้วกันคือแพงเป็นล้านบาท จริงๆ ว่ากันไปแล้ว หลวงพ่อเงิน บางคลาน จังหวัดพิจิตร ท่าน ก็ดังมากแต่เหรียญรูปเหมือนของท่านยังไม่แพงเหมือนหลวงพ่อกลั่นเลย หรืออย่างหลวงพ่อศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ซึ่งประวัติอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นขลังมากมาย แต่ก็เป็นที่น่าแปลกอย่างมาก ที่เหรียญของท่านแพงสู้เหรียญของหลวงพ่อกลั่นไม่ได้

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นพระอาจารย์ยุคเก่าๆ หลายท่านด้วยกัน ที่มีวิชาความรู้ในด้านธรรมชั้นสูง ด้านกรรมฐาน ด้านวิชาอาคมขลังอย่างยอดเยี่ยมหลายๆ ท่านด้วยกัน พระอาจารย์หลายท่านสมัยก่อนในกรุงเก่าที่ลงตำราพิชัยสงครามได้ ในจังหวัดต่างๆ ของเมืองไทย ไม่มีที่ไหนบอกเอาไว้เลยว่าลงเครื่องพิชัยสงครามได้มีแต่ที่กรุงเก่าเท่านั้น

ยุคของหลวงพ่อกลั่น พระเกจิฯ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในกรุงเก่ามีด้วยกันหลายรูป หลวงพ่อปุ้มวัดสำมะกัน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อรอด วัดสามไถ หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ หลวงพ่อนวม วัดกลาง หลวงพ่อกรอง วัดเทพขันทร์ลอย หลวงพ่ออ่ำ วัดวงษ์ฆ้อง ท่านเก่งทางรักษาโรคด้วย สามารถมองหน้าคนก็รู้ว่าเป็นโรคอะไรท่านเก่งทางรักษาโรคขึ้นชื่อที่สุด นอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อแพ วัด โตนด นครหลวง หลวงพ่อแพ วัดกลางคลอง เสนา ท่านก็เก่ง สำหรับพระอาจารย์ที่สร้างเหรียญเอาไว้เป็นเหรียญที่เก่ามากอีกท่านหนึ่งก็คือ พระอุปัชฌาย์เย ท่านเป็นเจ้าคณะแขวง คือเจ้าคณะจังหวัดนั่นเองเหรียญท่านสร้าง พ.ศ.2467 แต่เหรียญท่านราคาไม่แพง Continue reading

ปฐมบทการพิจารณาพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่

“รู้จัก พระสมเด็จ สุดยอดพระเครื่องที่พุทธศาสนิกชนใฝ่ฝันหา ที่ถูกทำเทียมมากมายจนนับไม่ถ้วน

ทั้งเอกลักษณ์ เนื้อพิมพ์ และตำหนิ อย่างผู้เชี่ยวชาญ”

 

พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่

สุดยอดพระเครื่องที่พุทธศาสนิกชนใฝ่หาต้องการมีไว้ครอบครองเป็นเจ้าของ เรียกว่าอยากได้มาก ถึงมากที่สุด ต้องยกให้พระสมเด็จในเครือของเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) อันได้แก่ วัดระฆังโฆสิตาราม วัดบางขุนพรหม และวัดเกศไชโย โดยเฉพาะพระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตารามนับเป็นสุดยอดแห่งพระเครื่องที่พุทธศาสนิกชนใฝ่ฝันหา การทำเทียมหรือล้อเลียนรูปแบบพิมพ์ทรงจึงมีมากมายสุดคณานับ ถึงขนาดมีผู้เคยเปรียบเทียบว่า หากนำพระสมเด็จที่ทำเทียมเลียนแบบหรือล้อพิมพ์การสร้างพระของสมเด็จโตตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันทั้งหมดมาเรียงกัน พื้นที่บนท้องสนามหลวงก็ยังไม่เพียงพอที่จะบรรจุพระเทียมดังกล่าวได้หมดสิ้น

การพิจารณาพระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตารามนั้น สำหรับ “นักเลงพระ” ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่ยากนักที่จะทำความเข้าใจและตรวจสอบดูว่าองค์พระนั้นแท้หรือเทียม เพราะพระแท้มีเอกลักษณ์หลายประการที่พิจารณาได้โดยง่าย แตกต่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ ถึงขนาดที่เซียนพระบางท่านสามารถแยกแยะพระสมเด็จของแท้เพียงองค์เดียวจากจำนวนพระที่กองสุมอยู่มากมายได้โดยการกวาดสายตาเพียงครั้งเดียว ซึ่งแน่นอนว่า กว่าจะถึงจุดนั้นได้ย่อมต้องผ่านประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในระดับสูงทีเดียว

สำหรับผู้ริเริ่มฝึกหัดการตรวจสอบพระเครื่อง จึงขอแนะนำหลักการเบื้องต้นในการพิจารณาตรวจโดยเฉพาะพระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม ดังนี้
ในการพิจารณาองค์พระเบื้องต้นจะต้องพิจารณาภาพรวมขององค์พระทั้งหมดก่อนว่าเป็นพิมพ์ใด ซึ่งพระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตารามก็มีอยู่เพียง 4 พิมพ์เท่านั้นคือ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์ทรงเจดีย์ พิมพ์ฐานแซม และพิมพ์เกศบัวตูม แม้แต่ละพิมพ์จะแยกพิมพ์ย่อยออกไปอีกก็ตาม แต่ “ภาพรวม” จะช่วยให้สามารถเห็นถึง “เอกลักษณ์” ของแม่พิมพ์แต่ละพิมพ์ได้ชัดเจน Continue reading

10 สุดยอดพระปิดตา ยอดนิยม

“วัตถุมงคลประเภท พระปิดตา ได้รับความสนใจจากนักสะสมอย่างมาก โดยเฉพาะของอดีตพระเกจิอาจารย์ รุ่นเก่าที่ได้จัดสร้างและอธิษฐานจิตปลุกเสกไว้ ติดอันดับพระปิดตา ยอดนิยมสนนราคาเล่นหาสูงติดลมบนไปแล้ว”

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว

1. พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว เนื้อผงคลุกรัก หรือจุ่มรัก นับเป็นราชาแห่งพระปิดตาเนื้อผง สูงด้วยความนิยมและมูลค่า โดยเฉพาะคำร่ำลือทางด้านเสน่ห์ และเมตตามหานิยม ซึ่งเล่าขานสืบทอดกันมาว่า ในการจัดสร้างพระปิดตาของหลวงพ่อนั้น มีเศษผงที่เหลือจากการจัดสร้างปลิวไปตกในตุ่มน้ำ สาวแก่แม่ม่ายที่วักน้ำลูบเนื้อตัวให้เป็นอันต้องมนต์ลุ่มหลงเกิดเสน่หาถ้วนทั่วทุกตัวตน จนมีผู้พยายามขูดเนื้อขององค์พระปิดตา เพื่อนำไปใช้ล่อหลอกหญิงสาวจนเกิดเรื่องราวกันมาแล้วมากมาย หลวงพ่อแก้วท่านจึงดำริให้นำพระมาจุ่มรักหรือคลุกรักเสีย เพื่อมิให้ผู้ใดขูดนำไปใช้ในทางมิชอบ ซึ่งผงคลุกรักนี้แบ่งออกได้เป็น 3 พิมพ์ คือ 1.พิมพ์ใหญ่ 2.พิมพ์กลาง หลังแบบ หลังเรียบ หลังยันต์ 3.พิมพ์เล็ก

พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม

พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม

2. พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี
ในกระบวนพระปิดตาทั้งหลายปิดตาของหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสะพานสูง นนทบุรี จัดเป็นพระยอดนิยมระดับต้นๆ ของประเทศ ลักษณะจะเป็นปิดตาแบบลอยตัว เนื้อผงคลุกรัก มีพบเป็นครึ่งซีกบ้างแต่น้อย อาจแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ 2 พิมพ์ ได้แก่ พิมพ์ชะลูด และพิมพ์ตะพาบ ส่วนขนาดและเนื้อหานั้นมีเล็กใหญ่และสีสันวรรณะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย เนื่องด้วยทำด้วยวิธีโบราณ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพระปิดตาของท่านเป็นพิมพ์ประกบหน้าหลังรวม 2 ชิ้น จึงจะปรากฏตะเข็บด้านข้างให้เห็นเกือบทุกองค์ และพบว่ามีบรรจุไว้ในพระเจดีย์ฐาน 3 ชั้นที่ท่านสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2439 ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ เนื้อพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณ มาจากการลบพระคาถาพระยันต์อิติปิโส พระยันต์ไตรสรณาคม และพระยันต์โสฬสมหามงคล รวมกับว่าน รากไม้ ที่ทรงคุณทางเมตตามหานิยม เคล้ากับรัก สีจะออกเป็นสีมะขามเปียก มีความหนึกนุ่ม เมื่อส่องดูเนื้อจะเห็นว่านดอกมะขามซึ่งอาจจะเป็นชาดสีแดงๆ กระจายอยู่ทั่วองค์พระ มีพบเนื้อเป็นสีขาวบ้างแต่มีน้อย ลักษณะจะขาวนวลเหมือนผงน้ำมัน แต่ไม่เยิ้ม มีคราบสีขาวๆ กระจายอยู่ทั่วไป

Continue reading

เหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติพิมพ์ขอเบ็ด

เหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติพิมพ์ขอเบ็ด

เหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติพิมพ์ขอเบ็ด

“เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552” ข่าวการเช่าเหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ จากชาวบ้านที่อยุธยา ในราคา 2.5 ล้านบาท จนในที่สุดมาอยู่ที่นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย หรือ บอย ท่าพระจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อเหรียญพระคณาจารย์โดยเฉพาะ อยู่ได้เพียงไม่กี่วันก็มีผู้มาขอซื้อเหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติต่อไปอีกในราคา 6 ล้านบาท นับเป็นเหรียญพระเกจิอาจารย์ที่มีการซื้อขายกันในราคาแพงที่สุดของวงการพระเมืองไทย ลบสถิติของเหรียญยอดนิยมทั้งหมด

ล่าสุดมีเหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ พิมพ์ขอเบ็ด เข้าสู่สนามพระเครื่องในราคากว่า 10 ล้านบาท ชนิดที่ บอย ท่าพระจันทร์ ยอมรับว่าเป็นเหรียญที่สวยสมบูรณ์ที่สุดในจำนวนเหรียญที่เคยเห็นมาเกือบร้อยเหรียญ ซึ่งขณะนี้มีการประเมินค่านิยมหากผู้ใดอยากครอบครองต้องใช้เงินอย่างน้อย 15 ล้านบาท

ค่านิยมในปัจจุบัน ในเหรียญเงินหน้าทองและหน้านากเท่านั้นพบเจอในวงการ การเปลี่ยนมือกันค่อนข้างน้อย แต่ที่แน่ๆ ในเหรียญสวยๆ ต้องมีเงินไม่ตำกว่า 5 ล้านบาทอย่างแน่นอน Continue reading

พระเครื่องเบญจภาคี พระนางพญา เหรียญยอดนิยม พระเหรียญเบญจภาคี พระสมเด็จ สุดยอดพระเหรียญ พระท่ากระดาน สนามพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดปากคลองมะขามเฒ่า พระเครื่องเมืองสยาม พระเครื่องพันธ์ทิพย์ รวมพระเครื่อง พระเครื่องออนไลน์ ประมูลพระเครื่อง พระเครื่องเมืองเหนือ ชมรมพระเครื่อง พระเครื่องเมืองสงขลา ตลาดพระเครื่อง พระเครื่องท่าพระจันทร์ หลวงปู่ทวด พระเครื่อง หลวงพ่อเงิน ท่าพระจันทร์พระเครื่อง พระเครื่องเมืองลุง เว็บพระเครื่อง ราคาพระเครื่อง พระเครื่องล้านนา พระเครื่องหลวงปู่ทวด พระเครื่องสายใต้ กระดานประมูลพระเครื่อง พระเครื่องสมเด็จ พระเครื่องอุตรดิตถ์ พระเครื่องหลวงพ่อเงิน ซื้อขายพระเครื่อง หนังสือพระเครื่อง ชมรมพระเครื่องท่าพระจันทร์ พระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์ ตําหนิพระเครื่อง เปิดโลกพระเครื่อง พระเครื่องเมืองคอน พระเครื่องเมืองใต้ พระเครื่องเมืองระยอง พระเครื่องเมืองพิจิตร ร้านพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ดูพระเครื่อง พระเครื่องภาคใต้ อมตะพระเครื่อง พระเครื่องหลวงพ่อคูณ พระเครื่องเมืองตรัง พระเครื่องสงขลา ประมูลพระเครื่องเมืองลุง ราคาพระเครื่องปัจจุบัน พระเครื่องยอดนิยม พระเครื่องสายอีสาน พระเครื่องนครปฐม พระเครื่องเพชรบุรี